Näyttelyt
Päättyy
Tapahtumapaikka
Monitoimitalo
Järjestäjä
Haapajärven kaupunki/Jokilatvan opisto
Yhteyshenkilön nimi
SJ
JOKILATVAN OPISTON OPPILASTÖIDEN TYÖNÄYTTELY