Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston sekä kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen mikäli siihen on oikeutettu tai osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset erillisen ohjeen mukaisesti. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.

Toimi näin
Ota yhteyttä kuntouttavan vastaavaan työvalmentajaan, p. 040 1456 203
Kenelle ja millä ehdoin
Kuntouttavaa työtoimintaa ovat oikeutettuja saamaan pitkään työttöminä olleet henkilöt, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

ToimipisteKuntouttavan työpajatoiminnan tarkoitus on antaa mielekästä tekemistä pitkään työttömänä olleille.

Rantakatu 23
85800 HAAPAJÄRVI