Navi-Go! -hanke

Ohjausta ja tukea työikäisille eri elämäntilanteisiin!

Navi-Go! -hanke on työllistymistä edistävä kehittämishanke Nivalassa ja Haapajärvellä.

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä moniammatillinen matalan kynnyksen palvelukonsepti, jossa ohjaus- ja tukipalvelut ovat kaikkien työikäisten saatavilla nopeasti ja oikea-aikaisesti. Hankkeen palveluilla tuetaan kohderyhmän sosiaalista vahvistumista ja vähennetään työikäisten syrjäytymistä. Hankkeella pyritään vastaamaan myös yritysten työvoimatarpeisiin helpottamalla työnantajien ja työttömien kohtaanto-ongelmaa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022 ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hallinnoijana hankkeella on Nivalan Työpajasäätiö. Osarahoittajina hankkeessa ovat myös Haapajärven kaupunki ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry.

Hanke järjestää avointa yksilövalmennusta kaikille työikäisille arkisin ajanvarauksella, ja organisoi matalan kynnyksen palvelupisteiden toimintaa hankepaikkakunnilla. Palvelupiste Luotsi on avoinna Haapajärvellä osoitteessa Kauppakatu 27 tiistaisin klo 11-15 ja keskiviikkoisin klo 10-15. Luotsista saat asiantuntijaverkoston ohjausta työnhakuun, kouluttautumiseen, toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Jos et tiedä, mihin mennä, astu Luotsiin! Etsitään ratkaisuja yhdessä.

Navi-Go! -hankkeen löydät myös somesta!
Facebook: www.facebook.com/navigohanke
Instagram: @navigohanke

Ota rohkeasti yhteyttä!

Projektityöntekijä Piia Heitto
Haapajärven toimipiste Stolle
Kauppakatu 27, 85800 Haapajärvi
p. 040 6148 375
piia.heitto@nivala.fi
@navigohanke

Projektityöntekijä Nivala
Arja Räisänen
p. 040 614 6386

s-posti: arja.raisanen@nivala.fi