Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot. Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §) on neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista, toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §) on neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen ja kantelun teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti klo:12-15 ja ke–to klo:10–13, puh. 050 341 5244

Potilasasiamiehet Sanna Saarinen, Maija-Kaisa Sointula ja Heidi Vainio

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja) potilasasiamies@merikratos.fi / sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto / Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto