Haapajärven kaupungin linjaukset koronarajoituksiin

 

Haapajärven kaupungin linjaukset koronaviruksen leviämisvaiheessa 10.12.2021

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka

Rajoituksia ja suosituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 3.12.2021 tehnyt tartuntalain 58 D §:n mukaisen päätöksen tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella.


Haapajärven kaupungin julkiset tilat:

Maskien käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan nyt aluehallintoviraston linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Kaupungintalo on avoinna normaalisti. Suosittelemme asiointia ajanvarauksella. Yleisötilaisuudet perutaan 31.12.2021 saakka.

Uimahallilla, monitoimitalolla, nuorisotalo Stollessa, kulttuurisalissa sekä uimahallin ja koulujen liikuntasaleissa on otettu käyttöön koronapassi. Kaikilta yli 16-vuotiailta kysytään koronapassi ja henkilöllisyystodistus.

Uimahallilla koronapassi on esitettävä lipunmyynnissä uimaan tultaessa.
Monitoimitalolla, uimahallin ja koulujen liikuntasaleissa vuoron vastuuhenkilö on velvollinen tarkistamaan koronapassit ja henkilöllisyydet.
Nuorisotalo Stollessa koronapassi esitetään valvojalle ja kulttuurisalissa tilaisuuden järjestäjälle.

Koronapassin käyttöönotto perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen. Koronapassin käytöstä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tiedotetaan myös tapauskohtaisesti. Rajoitus ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Yleisötilaisuudet perutaan näissä tiloissa 31.12.2021 saakka.
 

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen

Haapajärven lukiossa, yläasteella ja alakouluilla yli 12-vuotiailla on vahva maskisuositus henkilökun-nalla sekä oppilailla ja opiskelijoilla.

13.12.2021 alkaen kasvomaskien käytölle kouluissa on vahva maskisuositus oppilaille 4. vuosiluokasta lähtien.
Maskin käytölle on vahva suositus myös koulukuljetuksissa.

Perusopetus ja lukio jatkaa lähiopetuksessa. Huoltajia tiedotetaan tarvittaessa Wilman kautta.

Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta säilyy ennallaan toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on vahva maskisuositus.

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu tiukentuneiden hygienia- ja rajoitussuositusten mukaan.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia tiedotetaan.

Jokilatvan opisto tiedottaa omilla kanavillaan mahdollisista palvelurajoituksista.
www.jokilatvanopisto.fi

Etätyö ja etäkokoukset

Suositellaan etätyötä ja etäkokouksia sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.


Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisina.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedottaa tehostetuista suojaustoimenpiteistä riskiryhmien osalta.

Haapajärven kaupungin valmiuden johtoryhmä