Geologian tutkimuskeskus aloittaa monivuotisen geologisen tutkimusprojektin

GTK:n tutkimusprojekti selvittää alueen geologista kehitystä, kivien erilaisia kerrosjärjestyksiä ja rakenteita sekä kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia Haapajärvellä ja muutamien lähikuntien alueella

Tutkimuksen kohdealue ja kuvaus: https://urly.fi/2ohu