Siirry sisältöön

Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kaupungin kotisivuilla sähköisellä ilmoitustaululla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kaupungin päättämällä tavalla.
Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa vähintään 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Viralliset ilmoitukset löytyvät 2.1.2018 lähtien kaupungin internet -sivujen etusivulta kohdasta "PIKALINKIT" ja viralliset ilmoitukset.


Hallintopalvelut