Siirry sisältöön

KUULUTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS KORTTELI 226

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n ja asetuksen (MRA) 27 §:n mukaisesta kuulemisesta ilmoitetaan:

Roikolan kaupunginosankorttelia 226 koskeva asemakaavan muutoksen laatiminen.
Asemakaavan muutosehdotus selostuksineenpidetään nähtävillä 5.6.–5.7.2017 Haapajärven kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa, käyntiosoite Kirkkokatu 2 ja kaupungin kirjastossa, käyntiosoite Kauppakatu 19.

Nähtävänäoloaikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen ja mahdolliset kirjalliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 5.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi, käyntiosoite Kirkkokatu 2 tai sähköpostitse osoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi.

Asemakaavan muutosehdotuskartta on nähtävänä myös internetissä: www.haapajarvi.fi
(Asuminen ja rakentaminen, Kaavoitus, Vireillä olevat kaavoitushankkeet)

Lisätietoja:
tekninen johtaja Vesa Savolainen p. 044-4456146
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, arkkitehti Heini Kaskela p. 044-7283309

Haapajärvellä 1.6.2017

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta