Siirry sisältöön

KUULUTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VALMISTELUVAIHE

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan:

Laurikkalan kaupunginosankorttelia 301 koskeva asemakaavan muutoksen laatiminen.

Hankkeeseen liittyvä asemakaavan muutosluonnos selostuksineenpidetään nähtävillä 20.11.–21.12.2017 Haapajärven kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa, käyntiosoite Kirkkokatu 2.

Nähtävänäoloaikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen ja mahdolliset kirjalliset mielipiteet asemakaavan muutosluonnoksesta on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 21.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi, käyntiosoite Kirkkokatu 2 tai sähköpostitse osoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi.

Asemakaavan muutosluonnos selostuksineen on nähtävänä myös internetissä: http://haapajarvi.fi/kaavoitus/vireilla_olevat

Lisätietoja:

tekninen johtaja Vesa Savolainen p. 044-4456146
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, arkkitehti Sanni Leinonen p. 044-728 3308

Haapajärvellä 17.11.2017

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta