Siirry sisältöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa Kalajoen valuma-alueen kuntien asukkaita

Kalajoen vesistöalueen säännöstelyaltailla vesipinnat laskussa

Kalajoen Hautaperän tekoaltaalla vedenkorkeuden kesäaikainen säännöstelyn alaraja on alittunut.
Lisäksi Reis-Vuohtojärven pinnankorkeus on hieman alle kesäaikaisen virkistyskäytön suositusrajan.

Toistaiseksi Kalajoen vesistöalueen järvien vesitilanne on kuitenkin vielä hyvä. Mikäli kuiva kausi pitkittyy, voi järvien virkistyskäyttö vaikeutua.
Minimivirtaamien juoksuttamisessa noudatetaan säännöstelylupien mukaisia vaatimuksia.
Säännösteltyjen järvien vedenpintoja ei voida nostaa ilman runsaita sateita.

Lisätietoja:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, olli.utriainen@ely-keskus.fi, puh. 029 503 8430
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, timo.hampinen@ely-keskus.fi, puh. 050 396 3006